ProgrammaMaandagavond 25 oktober, 19.30 – 21.30 uur

Geannuleerd:  de rol van de filosoof 

in het publieke debatDeze lezing wordt verplaatst naar een nieuw moment later in het seizoen

 


 

Nieuw! Filosofische Dialoog

Première en proef op maandag 8 november van 19.30 - 21.00 uur
De Stadkamer, Zwolle

Als bestuur van ons filosofisch café vinden wij het belangrijk dat we met elkaar in gesprek gaan over actuele maatschappelijke thema’s. Vandaar een nieuwe activiteit.

Een dialoog betekent het nieuwsgierig, oprecht en respectvol met elkaar in gesprek gaan. Het elkaar bevragen, het expliciteren en onderzoeken van begrippen en argumenten. Een filosofische dialoog vraagt om het durven twijfelen en het aankunnen van het betwijfeld worden. Het is geen debat in de zin van het elkaar bestoken met standpunten en het aanvallen van standpunten van anderen. Voorbeelden van aan corona-gelieerde onderwerpen die we samen zouden kunnen onderzoeken zijn: moet er een vaccinatieplicht komen? Is een verplichte "corona-pas", al dan niet, te rechtvaardigen? Als de ic-capaciteit op een gegeven moment ontoereikend is, moeten er dan selectiecriteria komen, en zo ja op grond van welke criteria moet er dan geselecteerd worden en waarom?  


Er zijn maximaal 25 mensen welkom in de Stadkamer. Het is gratis, maar opgave vooraf is verplicht. Stuur een mail naar:  infofilocz@gmail.com. Als er een plek voor u is, dan krijgt u een bevestiging daarvan. Neem de bevestiging mee op papier of op uw smartphone. Coronacheck is niet nodig daar de zaal ruimte voldoende biedt.

Wij zijn benieuwd of deze dialoogvorm u aanspreekt. Meldt u aan.