Filosoferen met elkaar: Kun je van Socrates iets leren over Eros?

Donderdag 23 februari 2023, 19.30 uur. 

 
Een gesprek over de schoonheid en over de waarheid. In de dialoog Symposium van Plato vertelt Socrates over een ontmoeting met Diotima. In dit gesprek ging het over wat we kunnen leren over de halfgod Eros. In hoeverre heeft dit iets met schoonheid te maken? of met waarheid? Wist Socrates uiteindelijk iets over schoonheid, na dit gesprek? 

Karel van Haaften heeft zich verdiept in deze tekst van Plato en wat deze kan betekenen voor ons. Hierover gaat hij in gesprek met Ronald Wolbink. Want wat past beter bij Socrates dan de dialoog? 

 

Karel van Haaften, sociaal psycholoog, specialiseerde zich in de theorie en praktijk van het Socratisch Gesprek en voert tegenwoordig vrijwel wekelijks socratische gesprekken in socratische cafés in Zwolle en elders in Nederland. Hij voert het gesprek met Ronald Wolbink en er is deze avond ruime gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over wat de beide heren inbrengen en wat u zelf vindt.

Locatie (let op: gewijzigd !!!)
Met ingang van 2023 en deze lezing verhuizen we naar de bovenzaal in Odeon, Blijmarkt 25. Ingang ligt tegenover museum De Fundatie. Achter het museum kunt u parkeren. Op deze plek kunnen we na de lezing nog wat langer napraten en iets nuttigen bij de bar.

Aanmelding via het bekende mailadres van het Filosofisch Café Zwolle: infofilocz@gmail.com.

Betaling mogelijk via de pin aan de zaal. Dan betaalt u 10,00 euro. Dat is voor de toegangsprijs én een kop koffie of thee.

- Woensdag 15 maart

Lezing: De stoïcijnse uitdaging: een oplossing  voor onze maatschappelijke problemen?

 

Waar draait het om in je leven? Consumeren en het bijbehorende genot is primair in onze

samenleving, althans zo lijkt het. Tegelijkertijd leidt al dat produceren en ons consumptiegedrag tot, onder meer, uitputting van grondstoffen, tot een groot klimaatprobleem en een verstoorde relatie met de natuur. De stoïcijnen dagen ons uit om hier kritisch naar te kijken en bieden ons een aantal gedachten die een

inspiratiebron zouden kunnen zijn voor het op zoek gaan naar een uitweg.

 

Ronald Wolbink is praktisch filosoof. Hij doceert levenskunst en (stoïcijnse) filosofie en  heeft hij een bureau voor filosofische gesprekken en coaching. Tevens is hij bestuurslid van het Filosofisch Café Zwolle. 

- Donderdag 13 april

In het teken van de Maand van de Filosofie: Weerloos en Waardevol.

- Dinsdag 16 mei

Filosoof en theoloog Iemke Epema geeft de lezing met als thema filosoferen over godsdienst.

Meer weten? Abonneert u zich op de nieuwsbrief, via infofilocz@gmail.com.