Dinsdag 16 mei lezing Iemke Epema over religie en filosofie. Aanvang 19.30 uur, Odeon.

Dit is alweer de laatste bijeenkomst in het voorjaar. Hoe gaat een liefhebber van wijsheid – een filosoof – om met geloof en religie? Sinds de Verlichting heeft de westerse mens zich gaandeweg bevrijd met behulp van het rationele denken van het bestaan van een andere werkelijkheid en de Grote Verhalen van weleer. Tegelijkertijd is de zoektocht naar hoe een zinvol leven te leiden onverminderd groot en laten veel mensen zich inspireren door denkbeelden, scholen en tradities uit andere culturen. De mens zoekt naar inzicht dat hem/haar/die kracht, vreugde, richting en vervulling biedt, een belangrijk thema voor het Filosofisch Café Zwolle.
 
De Canadese filosoof Charles Taylor (1932) heeft een groot deel van zijn werkzame leven besteed aan de vraag hoe onze huidige moderne maatschappijen zich hebben los gemaakt van eerdere geloofstradities. Hij beschouwt deze verandering als een onbedoelde uitkomst van een in oorsprong diep religieuze ontwikkeling. Het heeft geleid tot een magistraal boek, genaamd Een seculiere tijd (A secular age). Dr. Iemke Epema is in 2018 gepromoveerd op dit transformatieproces dat onze samenleving door maakt. Zij laat Taylor in debat gaan met andere denkers zoals Ger Groot, Harry Kuitert en Erik Borgman. Haar boek hierover is onder de titel Niets gaat ooit verloren verschenen. Zij zal in haar lezing ingaan op de ideeëngeschiedenis tot waar we nu staan en met het publiek de discussie voeren over wat ons betekenis en zin geeft in ons leven.

Locatie
Met ingang van 2023 worden de lezingen gehouden in de bovenzaal in Odeon, Blijmarkt 25. Ingang ligt tegenover museum De Fundatie. Achter het museum kunt u parkeren. Op deze plek kunnen we na de lezing nog wat langer napraten en iets nuttigen bij de bar. De zaal is open vanaf 19.15 uur. Het programma begint om 19.30 uur.

Aanmelding via het bekende mailadres van het Filosofisch Café Zwolle: infofilocz@gmail.com.

Betaling mogelijk via de pin aan de zaal. Dan betaalt u 10,00 euro. Dat is voor de toegangsprijs én een kop koffie of thee.

Meer weten? Abonneert u zich op de nieuwsbrief, via infofilocz@gmail.com.