Over Ons

Welkom bij het Filosofisch café Zwolle. 
Wij zijn een vrijwilligersorganisatie die zich inzet om mensen te verbinden met filosofie en filosofische vraagstukken als uitgangspunt. Dit doen we op verschillende manieren zodat het voor iedereen toegankelijk is. 

Ook als je nog geen ervaring en kennis hebt met filosofie willen wij jou graag helpen om ermee in verbinding te komen. Filosofie is voor iedereen. 


Het filosofisch café heeft een aantal programma's waar je aan mee kan doen. Zo worden er lezingen gegeven, boekbesprekingen en socratische gesprekken gehouden, en kan je aansluiten bij een fijne wandeling. Het filosofisch café staat voor ontmoeting.

Wij werken in principe met een vaste locatie maar organiseren bijeenkomsten en evenementen ook met derden. Op onze website staat de precieze locatie per onderdeel aangegeven.
 
Misschien zit er iets bij wat bij jou past en zien we je snel! 

Bestuur

Officiële naam:
Stichting Filosofisch Café Zwolle
Doelstelling: het stimuleren van de filosofiebeoefening in de regio Zwolle in de ruimste zin van het woord .


Ronald Wolbink - voorzitter
Rob Berkhof - penningmeester
Gijs Jonkers - secretaris
Nelly Sporre
Rinske Ebbers-Salomons
Joost Kuijper
Theo van de Vliet
Wimke van ’t Spijker
Het bestuur werkt op onbezoldigde basis.
Vormgeving - Rianne Stremmelaar
Podcast - Michel van der Kolk

Beleidsplan: actuele versie (2022)
Statuten: oprichtingsakte (2021)
De stichting is sinds 2022 ANBI erkend.

Email Filosofisch Café Zwolle: [email protected]

Website stichting: www.filocafezwolle.nl
Handelsregister KvK: RSIN nummer 862186791
Rekening: 
NL20 INGB 0009 4806 34

De stichting wordt geleid door een bestuur dat momenteel uit 8 personen bestaat. Alle posten zijn inmiddels weer vervuld.

Contact opnemen, ook voor een oriënterend gesprek over wat u kunt doen of zou willen voor het Filosofisch Café Zwolle, kan rechtstreeks met de huidige  voorzitter Ronald Wolbink, via:
[email protected]


Donateur worden?!

U kunt ons extra ondersteunen door een jaarlijkse gift of meerjarige donatie te doen. Vanwege de ANBI-status van de stichting kunt u deze schenking fiscaal voordelig doen. Belangstelling? Neem contact met ons op via [email protected].

Contact

Netherlands

Ik heb het Privacybeleid gelezen en begrepen.

Meer weten? Abonneert u zich op de nieuwsbrief, via [email protected]