Over Ons

Welkom bij het Filosofisch café Zwolle. 
Wij zijn een vrijwilligersorganisatie die zich inzet om mensen te verbinden met filosofie en filosofische vraagstukken als uitgangspunt. Dit doen we op verschillende manieren zodat het voor iedereen toegankelijk is. 

Ook als je nog geen ervaring en kennis hebt met filosofie willen wij jou graag helpen om ermee in verbinding te komen. Filosofie is voor iedereen. 


Het filosofisch café heeft een aantal programma's waar je aan mee kan doen. Zo worden er lezingen gegeven, boekbesprekingen en socratische gesprekken gehouden, en kan je aansluiten bij een fijne wandeling.

Het filosofisch café is een plek van ontmoeting. 

Wij werken niet met een vaste locatie omdat er verschillende soorten bijeenkomsten en evenementen worden georganiseerd. Op onze website staat de precieze locatie per onderdeel.
 
Misschien zit er iets bij wat bij jou past en zien we je snel! 

Activiteiten

Lezing

Het filosofisch café organiseert maandelijks lezingen op basis van een bepaald thema. 
Bij deze lezingen wordt een filosoof uitgenodigd die zijn of haar visie geeft op dit onderwerp.  Luisteren naar het betoog van een filosoof is informatief en stimuleert het kritisch nadenken zodat je zelf kunt ontdekken wat je eigen motieven zijn bij het innemen van standpunten.  

En natuurlijk is het ook de bedoeling dat iedereen die dat wil de mogelijkheid krijgt om zelf aan het woord te komen. Na de lezing is het mogelijk om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan. 


Vanaf januari 2023 zijn deze lezingen vanaf 19.30 uur in Odeon, bovenzaal, Blijmarkt 28, tegenover museum De Fundatie. 10 minuten lopen vanaf station.

Bekijk onder kopje "Programma" informatie over de volgende lezing. 

Leesgroep

Het Filosofisch Café Zwolle organiseert meerdere keren per jaar een leesgroep. 
Dit zijn series van vijf begeleide huiskamerbijeenkomsten, die per toerbeurt bij een deelnemer thuis plaatsvinden. 

De groepsgrootte van varieert van zes tot tien personen. De begeleider is filosofisch geschoold, maar dat hoeft de deelnemer niet te zijn. 

Het gekozen boek heeft een filosofische inslag en eventueel raakvlakken met andere disciplines zoals sociologie, psychologie en theologie. 

Per bijeenkomst wordt een deel van het gekozen boek besproken. Hierover worden dan met de groep gedachten uitgewisseld. 

Klik hier om de aankomende leesgroepen te bekijken en je aan te melden.

Socratisch gesprek

Een socratisch gesprek is een manier van gesprekken voeren waarbij het doel is de ander beter te leren begrijpen en op die manier samen tot een diepere wijsheid te komen. Het is belangrijk om je eigen kennis - of dat wat je denkt te weten - aan de kant te zetten en met een open houding naar de ander te luisteren. Essentieel hierbij is het stellen van de juiste vragen.

Tijdens een socratisch gesprek staat één onderzoeksvraag centraal. Dat kan een werkgerelateerde vraag zijn bij socratische gesprekken in organisaties, of een alledaagse, herkenbare, wezenlijke vraag wanneer een groep onbekenden samen filosofeert. 

Het voeren van een socratisch gesprek zorgt ervoor dat gesprekspartners tot nieuw denken en betere inzichten komen. Oordelen die we hebben dienen we aan de kant te zetten, in plaats van oordelen te vellen dienen we kritische vragen te stellen. Dit vergt wilskracht en energie; het loslaten van vastgeroeste denkpatronen is een hele klus. Met behulp van een aantal handvatten omtrent het socratisch gesprek, kan dit bereikt worden. Op deze manier kunnen wij onze gesprekken voorzien van meer diepgang, kunnen wij onze kennis verdiepen én blijven we met een open houding naar de wereld kijken. 

Bestuurszaken

Officiële naam: Stichting Filosofisch Café Zwolle
Doelstelling: het stimuleren van de filosofiebeoefening in de regio Zwolle in de ruimste zin van het woord .


Bestuur:
Nelly Sporre - voorzitter
Gijs Jonkers - secretaris
Ronald Wolbink - penningmeester
Rinske Ebbers-Salomons
Joost Kuijper
Theo van de Vliet
Het bestuur werkt op onbezoldigde basis.

Beleidsplan: actuele versie (2022)
Statuten: oprichtingsakte (2021)

Email Filosofisch Café Zwolle: infofilocz@gmail.com
Website stichting: www.filocafezwolle.nl
Handelsregister KvK: RSIN nummer 862186791
Rekening: NL20 INGB 0009 4806 34