Leesgroepen najaar 2023

Samen een filosofisch boek lezen onder leiding van een ervaren inleider is een belangrijk deel van de inzet van het Filosofisch Café Zwolle. Dit najaar heeft u maar liefst de keuze uit vier onderwerpen.

Aanmelden kan via een bericht naar  [email protected] onder vermelding van de gekozen leesgroep.
De kosten bedragen 10 euro, te voldoen bij de eerste bijeenkomst.
Vol is vol.

Dat is exclusief de mogelijke aanschaf van het te lezen boek.

Inhoudelijke toelichtingen

1. Ondersteboven door de Amerika’s

Wat kunnen wij leren van de kracht en culturele rijkdom van de Native Americans?

Dit naar aanleiding van de documentaireserie Ondersteboven door de Amerika's, van Waldemar Torenstra.Als het Westerse denken leidt tot burn-outs, als kennis niet meer wordt geloofd, als de overheid wordt gewantrouwd, als de natuur schreeuwt om aandacht, wat staat ons dan te doen? Hoe vinden wij onze weg?

Wij, Ale Maring en Rinske Ebbers, willen samen met jullie onderzoeken en uitwisselen welke visie en wijsheden ten grondslag liggen aan het leven van de oorspronkelijke bewoners van het Amerikaans continent. Om te bezien wat zij ons te bieden hebben. 

We doen dit tijdens 5 bijeenkomsten. Het is wenselijk, maar niet noodzakelijk, dat je de documentaireserie hebt gevolgd. Een fascinatie voor de gesprekken in de documentaire is

welkom. Hoe vervreemd zijn wij van onze oorspronkelijke aard? We maken de link met onze eigen leefomgeving. Misschien vinden we ruimte om in onze eigen regio op avontuur te gaan.

We zullen diverse werkvormen voorstellen, waaronder een stiltewandeling en een bosbad, maar andere suggesties en aanvullingen zijn welkom.

 

Begeleiding: Ale Maring en Rinske Ebbers

Kosten: €10

Aantal deelnemers: max. 8 personen.

Eerste bijeenkomst: Donderdag 7 september half 8- half 10.

Locatie: huiskamer (Zwolle)

Opgave: [email protected]

 

2. Studiegroep Actieve Hoop, AFGELAST

We leven in een unieke tijd: er zijn wereldwijde uitdagingen zoals klimaatverandering, afnemende biodiversiteit, sociale ongelijkheid, bevolkingsgroei, overconsumptie, de pandemie, bubbels waardoor mensen niet meer met elkaar praten. Passieve hoop is wachten tot “ze” de uitdagingen oplossen. Actieve hoop is zelf actief iets doen om dat waarop je hoopt dichterbij te brengen. Je neemt controle over wat je wel kunt doen en over hoe je je voelt. Voor actieve hoop is geen optimisme nodig, wel intentie: je kiest ervoor om een bijdrage te leveren die positief is, ook als je niet direct resultaten verwacht. Positief is wat het leven ondersteunt en wat geen schade toebrengt. 

Het Actieve Hoop proces is ontwikkeld door boeddhist en ecosoof Joanna Macy en Chris Johnstone. Op 3 avonden bespreken we het boek Actieve Hoop aan de hand van vragen en doen we enkele oefeningen uit het boek. Wie doet er mee? Laten we ontdekken wat Actieve Hoop voor ons kan doen.

 

Begeleiding: Marcella Bremer, consultant en auteur van 'Positieve Cultuur Doe Je Samen’, 
samen met Rinske Ebbers-Salomons

Kosten: €10

Bijeenkomsten: 3 donderdagavonden: 12 oktober, 26 oktober en november) van 19.30 tot 21.30 uur. 

Locatie: huiskamer Marcella, Zwolle

Opgave: [email protected]

 

3. Leesgroep Stoïsche notities

De stoïcijnen als bron van inspiratie voor geluk. Bij stoïcisme wordt meestal eerder gedacht aan het verdragen van de wereld dan aan het veranderen ervan. Toch is een stoïcijnse levenshouding bij uitstek een actieve houding, met als doel 'goed' te leven. Het echte geluk wordt niet veroorzaakt door omstandigheden maar door denkactiviteit. Het wordt niet bereikt door consumeren of navelstaren, maar door actieve inzet om goed te leven, en dus door de inzet voor een betere wereld.  Het echte geluk wordt niet veroorzaakt door omstandigheden maar door denkactiviteit. Toch is er minstens één zeer gunstige omstandigheid die je kunt treffen, en dat is in aanraking komen met het stoïsch gedachtegoed.

De Stoa is een filosofische school die in Griekenland ontstond. Stichter was Zeno van Krition (336-262). Zeno had toen hij de school stichtte, geen geld voor een gebouw. Hij gaf daarom al wandelend les, in de schaduw van een beschilderde zuilengalerij. Het Griekse woord voor dak of zuilengalerij is ‘stoa’. De Romeinse Stoa bouwde voort op het denken van de Griekse Stoa. De belangrijkste vertegenwoordigers hiervan zijn Lucius Annaeus Seneca (4 v. Chr. - 65 n. Chr.), Epictetus (55-138) en Marcus Aurelius (121-170).

Boekgegevens: Stoïsche notities Rymke Wiersma ISBN 978 90 73034 440

In het najaar, vijf donderdagavonden van 19.30 - 21.30. 

 

Begeleider: Ronald Wolbink

Kosten: €10

Aantal deelnemers: max. 10 personen.

Eerste bijeenkomst: donderdag 14 september, daarna in principe om de week

Locatie: huiskamer (Zwolle)

Opgave: [email protected]

 

4. De terugkeer van het Politieke

De oorlog die Rusland tegen Oekraïne begon heeft ons weer met de neus op de feiten gedrukt. Ook ons land kan worden aangevallen en  een beroep op het zelfbeschikkingsrecht of welke universele waarde dan ook helpt niet. Zelf kom je dan voor de keus te staan, of je mee wilt vechten of niet. En of je, als je meedoet, je voor oorlogsmisdaden moet behoeden. Allemaal keuzes die in vredestijd nog vrijblijvend waren.

Dit alles dwingt tot herbezinning op de politieke uitgangspunten van het eigen land.

Carl Schmitt, stelde in 1927 al de vraag, of een staat alleen kan berusten op universele waarden zoals vrijheid en gelijkheid voor de wet. De liberalen van zijn tijd dachten dat dit voldoende was. Of dat een staat altijd iets eigens heeft, dat een buitenlander per definitie tot een vreemde maakt. Iets eigens dat haar ingezetenen als het erop aankomt uit alle macht zouden moeten verdedigen. Waarbij dan, althans volgens Schmitt, iemand nodig is die doelbewust de leiding neemt, zonder zich altijd aan democratische spelregels te moeten storen. Want nood breekt wet. Schmitt ‘s standpunten roepen veel vragen op. Wat is dan dat eigene van een land, van ons land? Hoe verhoudt zich dat tot democratische en universele waarden? En is dat het waard om op leven en dood verdedigd te worden?

En wat te denken van Schmitt’ s beroep op autocratisch leiderschap in tijden van nood?


Filosofie wil nadenken over actuele levensvragen, wat daarin goed en wijs is. In deze groep  voeren we gesprekken hierover  aan de hand van een beknopte syllabus. Als verdieping worden aanbevolen: C. Schmitt, Het begrip politiek, 2019 (Met een nawoord van Theo de Wit) Theo de Wit, Godenstrijd in de liberale democratie. Denken met Carl Schmitt over orde en subversie, 2020.

 

Theo de Wit is kenner van het werk van Carl Schmitt en komt 16 oktober naar het

Filosofisch café Zwolle om over deze problematiek zijn visie te geven.

 

Begeleider: Theo van de Vliet

Kosten: €10

Aantal deelnemers: max. 10 personen.

Eerste bijeenkomst: woensdag 20 september en zo verder om de week

Locatie: Huiskamer (Zwolle)

Opgave: [email protected]

 


Aanmelden voor de leesgroepen via [email protected] .