Leesgroepen voorjaar 2024

Samen een filosofisch boek lezen onder leiding van een ervaren inleider is een belangrijk deel van de inzet van het Filosofisch Café Zwolle. Dit najaar heeft u maar liefst de keuze uit vier onderwerpen.

Aanmelden kan via een bericht naar  [email protected] onder vermelding van de gekozen leesgroep.

De kosten bedragen 10 euro, te voldoen bij de eerste bijeenkomst.
Vol is vol.

Dat is exclusief de mogelijke aanschaf van het te lezen boek.1. Leesgroep Marjan Slob
Het boek dat we bespreken is: Marjan Slob, De lege hemel. Over eenzaamheid, Amsterdam 2020 (6e druk 2023). Marjan Slob, onze huidige Filosoof des Vaderlands, laat in dit boek zien dat eenzaamheid bij de mens hoort en belicht welke vormen dit gevoel kan aannemen in verschillende levensfasen – van jong tot oud. De ervaringen die Marjan Slob beschrijft zijn heel herkenbaar. Met haar filosofische benadering heb je bovendien het gevoel op een nieuwe manier naar je omgeving én bij jezelf naar binnen te kijken. Al lezend kun je de drang niet weerstaan om iedereen, zeker voor wie eenzaamheid een last is, luid toe te roepen: ga dit boek lezen!

Literatuur: Marjan Slob, De lege hemel. Over eenzaamheid,
Begeleiding: Gijs Jonkers
Data: 25 maart, 8 en 29 april, 6 mei 2024, telkens van: 19.30-21.30 uur
.
Om aan te melden stuur een mailtje naar: [email protected]


2. Leesgroep ´Wat we van Afrikaanse filosofie kunnen leren´
´Wat we van Afrikaanse filosofie kunnen leren´ is de ondertitel van ‘Socrates en Òrúnmìlà’. Sophie Bósèdé Olùwolé, een Nigeriaanse filosoof laat in haar boek zien, wat de bijdrage is van de Afrikaanse filosoof Orunmila. Het werk van Socrates en Orunmila vertoont opvallende inhoudelijke overeenkomsten en interessante verschillen. Aan de hand van deze denkers beschrijft Oluwole hoe de Afrikaanse en westerse filosofie zich ontwikkelden. Orunmila, een tijdgenoot van Socrates, heeft niet de bekendheid van Socrates gekregen. Er zijn veel vragen die je je daarbij kunt stellen. Hoe kan het dat deze filosofische achtergronden zo gescheiden van elkaar lijken te bestaan, of zijn er toch raakvlakken?

Bósèdé Olùwolé richt zich op de verschillen en overeenkomsten en laat zien, dat men in Afrika een brede belangstelling heeft voor de vragen waarover ook westerse filosofen en lezers zich buigen. Het boek wordt wel naar voren geschoven als een introductie op de Afrikaanse filosofie. Daarvoor is deze invalshoek te mager. De schrijfster benadert haar studie vanuit de praktische filosofie. Bovendien maakt zij duidelijk, via de uitwisseling van gedachten en posities waardevolle inzichten te willen delen.

Literatuur: Sophie Oluwole, Socrates en Orunmila, wat we van Afrikaanse filosofie kunnen leren. Ook als ebook verkrijgbaar.

Begeleiding: Wimke van ‘t Spijker
Data: 12 maart 26 maart 9 april 23 april 7 mei, telkens van: 19.30 – 21.30 uur.

Voor het aanmelden voor een leesgroep een mailtje naar: [email protected]


3. Leesgroep Montaigne
Michel de Montaigne werd op 28 februari 1533 geboren in het kasteel van Montaigne. Hij werd raadsheer bij het gerechtshof in Bordeaux en later burgemeester. Hij trok zich in 1570 terug op zijn landgoed en begon met schrijven van essays, die hem wereldberoemd maakten. Essays gevoed door persoonlijke ervaringen, gedachten en emoties. Hij wijst ons op een sceptische maar altijd positieve manier naar ons handelen en onze omgeving te kijken, waarbij de mens zelf steeds begin- en eindpunt is. Montaigne liet zich hierbij inspireren door het denken van de stoïcijnen, van de epicuristen en van de sceptici.

In deze leesgroep zullen we eerst aandacht besteden aan de levenskunst van Montaigne met behulp van het boek Levenskunst à la Montaigne. Vervolgens besteden we aandacht aan een aantal essays van hemzelf. Het boek over vriendschap bevat een aantal essays van Montaigne zoals Over vriendschap en Over de kunst van het gesprek.

Literatuur:
Ronald Wolbink, Levenskunst à la Montaigne en Michel de Montaigne, Over vriendschap.
Begeleiding: Ronald Wolbink

Data: donderdagen, 11 januari, 25 januari, 8 februari, 22 februari en 7 maart, telkens van 19.30 - 21.30.

Voor het aanmelden voor een leesgroep een mailtje naar: [email protected]


4. Leesgroep Gender en identiteit
Een gespreksgroep over gender, identiteit, genderidentiteit....  Ga je X in je paspoort zetten ipv M of V? Kom je uit de kast als L, H, B, T, I, Q, A of met een andere vorm van gender of seksuele geaardheid? Meld je je aan voor een medische transitie?

Dit zijn actuele thema’s in onze tijd. Daarom leek het ons zinvol hierover in het kader van Filosofisch Café Zwolle eens een gespreksgroep te vormen. Het uitgangspunt daarbij is wederzijds respect voor elkaars standpunt en keuzes in deze. Het gaat hier om een bezinning op de filosofische, ethische en praktische vragen die zich daarbij kunnen voordoen. Filosofische vragen als: wat is genderidentiteit en hoe verhoudt zich dat tot je identiteit? Ethische vragen als: welke rol spelen vrijheid en verantwoordelijkheid hierbij?

En: wat houdt ‘kiezen’ in en welke overwegingen kunnen daarbij helpen om tot een
verantwoorde keuze te komen? Praktische vragen als: welke zijn de huidige maatschappelijke spelregels en wat komt er eventueel juridisch, financieel en anderszins bij kijken? Wij willen de gespreksgroep zo interactief mogelijk maken door theoretische
informatie en discussie daarover af te wisselen met interviewopdrachten en die
vervolgens met elkaar te bespreken.

Begeleiding: Veerle Langenhorst en Theo van de Vliet
Data: woensdagavond 17 januari, 24 januari, 14 februari, 21 februari en 13 maart, telkens van 19.30 - 21.30 uur.

Literatuur: komt in de groep aan de orde.

Voor het aanmelden voor een leesgroep een mailtje naar: [email protected].

Overig aanbod

Leesgroep ‘De toverberg’, Thomas Mann.
Piet Westerhuis organiseert de leesgroep ‘De toverberg’  onder  leiding van de inspirerende docent Michiel Hagdorn. Het betreft 5 middagen in de periode januari-maart 2024. De kosten bedragen 170 euro. Dit is inclusief het cursusmateriaal, maar exclusief het boek.

Informatie en opgave alleen bij Piet Westerhuis via e-mail: [email protected].

Het Filosofisch Café Zwolle is niet verantwoordelijk voor deze leesgroep.