Leesgroepen najaar 2022

Samen een filosofisch boek lezen onder leiding van een ervaren inleider is een belangrijk deel van de inzet van het Filosofisch Café Zwolle. Aanmelden kan via een bericht naar  infofilocz@gmail.com onder 
vermelding van de gekozen leesgroep. De kosten bedragen 10 euro, te voldoen bij de eerste bijeenkomst. Dat is exclusief de mogelijke aanschaf van het te lezen boek.


A. Gespreksgroep Stoïcijnse notities. Gespreksleider: Ronald Wolbink

De stoïcijnen als bron van inspiratie voor geluk. Bij Stoïcisme wordt meestal eerder gedacht aan het verdragen van de wereld dan aan het veranderen ervan. Toch is de Stoïcijnse levenshouding bij uitstek een actieve houding met als doel ‘goed‘ te leven. Het echte geluk wordt niet veroorzaakt door omstandigheden maar door denkactiviteit. Het wordt niet bereikt door consumeren of navelstaren, maar door actieve inzet om goed t leven en dus door inzet voor een betere wereld.

De Stoa is een filosofische school die in Griekenland ontstond. Stichter was Zeno van Krition 366-262). Hij had geen geld voor een gebouw en gaf daarom wandelend les in de schaduw van een beschilderde zuilengalerij. Het Griekse woord hiervoor is Stoa. Vertegenwoordigers 

Hiervan zijn Lucius Annaeus Seneca (4 vChr -65 na Chr), Epictetus (55-138) en Marcus Aurelius (121-170).

 

De leesgroep wordt gegeven in het najaar, vijf donderdagen van 19.30 -21.30 uur.

Begeleider: Ronald Wolbink

 

Boek: Stoische notities

            Rymke Wiersma

Kosten 10 euro, te voldoen bij de eerste bijeenkomstB. Leesgroep De weg van de mens. Gespreksleider: Nelly Sporre

 

Dit pareltje van Martin Buber (1878-1965) kwam op mijn weg en ik wil het graag met jullie bespreken. Buber was filosoof, Bijbelkenner, schrijver en psycholoog.

Het heeft slechts 50 bladzijden en nodigt daarom ook uit tot verdieping.

 

‘Als God aan Adam vraagt: Waar zijt gij? stelt Hij die niet alleen aan Adam, maar aan ieder mens: Waar zijt gij in de wereld? Durf je rekenschap af te leggen of verberg je je zoals Adam’.

Dit is o.a. een thema uit het boekje. Thema’s als, zelfinkeer, vastbeslotenheid, bij zichzelf beginnen, maar niet zichzelf eindigen, worden besproken.

 

We beginnen in oktober op de dinsdagavonden. Vier in totaal

Begeleider: Nelly Sporre

 

Boek: De weg van de mens: Martin Buber

 Kosten 10 euro, te voldoen bij de eerste bijeenkomstC. Leesgroep Spinoza. Gespreksleider: Theo van de Vliet

Baruch Spinoza (1632-1677) geldt als een van de invloedrijkste filosofen uit de geschiedenis.

Hij was een zgn. vrijdenker. Vrijdenkers kijken verder dan de heersende moraal en conventies en creëeren ruimte voor nieuwe gedachten. Veel van zijn denkbeelden waren zo revolutionair dat hij de meeste van zijn geschriften niet heeft gepubliceerd. Dat deden zijn vrienden na zijn dood. 

Enkele van zijn denkbeelden: ‘God en natuur zijn een’. ‘De natuur in zich is goed’.

‘Alles in de natuur is een manifestatie van het goddelijke’

Zijn gedachten over godsdienst, economie en staatsgemeenschap waren zeer gedurfd.

 

Mirjam van Reijen spreekt in november over dit thema zoals eerder vermeld. Het leek ons nuttig en boeiend om ook een leesgroep over deze denker te organiseren. Het boekje dat gebruikt zal worden is van Mirjam: ‘Spinoza, een vrije denker’. Dit wordt aangevuld met een syllabus van de begeleider.  De eerste bijeenkomst is op woensdag 28 september, 19.30 u Daarna om de week.

Kosten 10 euro, te voldoen bij de eerste bijeenkomst

Begeleider: Theo van de Vliet.