Agenda 2024

Februari 2024


Cursus: maak kennis met grote denker Schopenhauer, dinsdag 13 februari, 10.30 uur.

Lezing:  Dr. Jan Drentje op maandag 19 februari 2024.
 
De leesgroepen zijn gestart en compleet. 

Maart 2024

Cursus: Hannah Arendt
Door Gijs Jonkers op dinsdag 12 maart, aanvang 10.30 uur.

Lezing:  Jan Flameling over het ecologische denken van Bruno Latour
Maandag 18 maart 2024, aanvang 19:30 uur. 

13-02 

Introductiecursus


Bestuursleden van het Filosofisch Café Zwolle  laten u op een toegankelijke wijze kennis maken met filosofen en belangrijke thema's uit hun werk. De bijeenkomsten staan gepland op de tweede dinsdagochtend in de maand vanaf september 2023 tot en met april 2024. U kunt zich inschrijven voor de hele serie of voor een enkele keer, Tijdstip: 10.30 - 12.00 uur. Toegang: helemaal gratis! U leest hier het programma voor voorjaar 2024 en de data.

 

Introductie: Arthur Schopenhauer
Door Ronald Wolbink op dinsdag 13 februari, aanvang 10.30 uur.

Volgens Arthur Schopenhauer (1788 - 1800) leven we in een wereld waarin pijn en lijden aan de orde van de dag zijn. We worden niet geregeerd door de rede maar door de blinde wil. Dit willen is een bron van eindeloos lijden. De filosofie van Arthur Schopenhauer is tamelijk pessimistisch. Hij gelooft niet in vooruitgang of in de goede bedoelingen van de mens. Hij ruimt echter wel een grote plaats in voor het medelijden. In het lijden herkent men de wil en het feit dat al het leven uiteindelijk lijden is. Daardoor kan men zich identificeren met de ander en ontstaat er ruimte voor medelijden. Hij laat hij ons aan de hand van een aantal leefregels zien hoe we te midden van dit alles toch een beetje gelukkig kunnen zijn. Eigenlijk bedoelt hij zo min mogelijk ongelukkig. De filosofie als praktische levenswijsheid

Ter introductie: Schopenhauer, De kunst om gelukkig te zijn

De link waarmee u zich kunt opgeven op de website van de Stadkamer:

Maak kennis met filosofische denkers | dinsdag 13 februari 2024 | Stadkamer Zwolle (op-shop.nl)

 

Let op, kijk op de website van de Stadkamer of er nog plek is.

19-02 

Jan Drentje

Lezing Grensvervagingen tussen mens, dier, plant, ding, natuur en cultuur.
Door: Dr. Jan Drentje op maandag 19 februari 2024, aanvang 19.30

Grensvervagingen is de titel van een hoofdstuk in het boek Wat maakt de mens?, dat
komende jaren door alle VWO-leerlingen Filosofie wordt bestudeerd voor het eindexamen.
Onder deze titel komen uiteenlopende en actuele zaken aan bod, zoals het gebruik van
Artificial Intelligence, computergestuurde wapensystemen en menselijke
verantwoordelijkheid en de positie van de mens als medebewoner van de planeet Aarde. Jan Drentje zal in het Filosofisch Café zijn licht hierover laten schijnen aan de hand van een
aantal hedendaagse denkers, onder wie Donna Haraway, Timothy Morton, Bruno Latour en de historicus Yuval Harari, schrijver van het befaamde boek Homo Deus.

Jan Drentje is leraar geschiedenis en filosofie, rector van het Zwolse Deltion Sprint
College (VAVO), docent en onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen; hij schrijft
regelmatig opiniestukken over actuele politieke onderwerpen en is onder meer auteur van
Thorbecke, een filosoof in de politiek.

De link waarmee u zich kunt opgeven op de website van de Stadkamer:

Filosofisch Café | maandag 19 februari 2024 | Stadkamer Zwolle (op-shop.nl)


Locatie
De lezing wordt gehouden op de derde maandagavond in bibliotheek de Stadkamer. 
Adres: Zeven Alleetjes 1A, 8011 CV, Zwolle. U kunt parkeren aan de Burg. van Roijensingel. Op deze plek kunnen we na de lezing nog wat langer napraten en iets nuttigen bij de bar. De zaal is open vanaf 19.15 uur. Het programma begint om 19.30 uur en kent een pauze om 20.15. Daarna gaan we met elkaar en de inleider in gesprek tot circa half tien. De bibliotheek sluit haar deuren om 21.50 uur.

Voor late beslissers is betaling is mogelijk aan de zaal, maar dan heeft u geen zekerheid dat er plaats is. En het kaartje kopen duurt wat langer aan de balie, dus kom dan op tijd.
De toegangsprijs is 7,50 euro. Voor studenten en scholieren (met pas) is er een gereduceerd tarief van 4 euro. 
Dat toegangsprijs is voor de lezing én een kop koffie of thee in de pauze.