Archief

Seizoen 2021 - 2022

Maandag 25 oktober 2021 = geannuleerd
De lezing van Josette Daemen wordt wegens omstandigheden verplaatst naar een later moment in het seizoen. 

Maandag 20 september 2021
Gelatenheid, oftewel Gelâzenheit in het middelhoogduits, een centraal thema in de boeiende lezing van Gerard Visser. Hij hield een glashelder betoog over wat dit centrale begrip bij de middeleeuwse priester-filosoof Meester Eckhart uit het Rijnlandgebied inhield.

Gelatenheid staat dan voor een houding, waarbij je ‘het eeuwige’ van een pure ‘ontvankelijkheid’ toelaat in je hart, waardoor je leeft in een ‘eeuwig nu’, zonder ‘vooraf bepaald doel’ en ‘waarom’, geheel vrij van innerlijke hersenspinsels. Een levensfilosofie die zeer veel overeenkomsten vertoont met het taoïsme.

Wie zich hierin verder wil verdiepen, leze het boek van Gerard Visser: Gelatenheid. Gemoed en hart bij Meister Eckhart (2008, tweede oplage 2018). 


Seizoen 2020 - 2021


Maandag 17 mei 2021 webinar met ondermeer Dennie Boxem en Marit Otto
Prof. Matthijs Schouten, ecoloog en filosoof, hield 19 april de lezing voor het Filosofisch Café over het thema: De natuur was hier. Volgens hem plaatst de huidige crisis op het gebied van klimaat, natuur en virusgevaar ons voor de keus: gaan we door met het uitputten van de aarde of kiezen we voor een radicaal andere omgang ermee? Onze spreker propageerde het idee: Niet alleen denken en praten maar ook doen!

Deze gedachte prikkelde ons om te zoeken naar ideeën van vooral wat jongere mensen in onze omgeving die al leven en denken vanuit deze visie. En dat lukte! Vier bevlogen Zwollenaren deelden met ons hun door de zorg voor natuur en medemens gevormde levensfilosofie en de daaruit voortvloeiende kunst en sociaal ondernemerschap.  We gingen in gesprek met de kunstenaars Dennie Boxem en Marit Otto, beiden in hun atelier. En daar schoven ook Arjan Kok (Fietstaxi o.a.) en Eddy te Rietstap (Cycloon) aan. 


Maandag 19 april 2021 lezing door Matthijs Schouten
De maand van de filosofie - april - heeft deze keer het thema De natuur was hier. In het Antropoceen-tijdperk heeft de mens de natuur veranderd in wegen, industrieterrein, steden, intensieve veehouderijen, raaigrasweilanden, recreatiecentra en noem maar op. Emeritus professor Matthijs Schouten besprak  hoe wij mensen onszelf zien in relatie tot  de natuur (mens-, natuur- en wereldbeeld. En wat dat betekent voor een weg naar een duurzame toekomst? Onze houding spreekt boekdelen!


Maandag 15 maart 2021, lezing door Onno Zijlstra
Onno Zijlstra hield een lezing over zijn recente boek Verbeelding. Over waarneming en kunst (uitgever: ArtEz). Daarbij was zijn leidsman  de filosoof Immanuel Kant die in zijn derde Kritiek aandacht heeft gevraagd voor de rol van de verbeelding. De lezing ging over de regels voor het maken en zien van kunst, het begrip schoonheid, de bijdrage van kunst aan betekenisgeving en gemeenschapsvorming. De presentatie vindt u hier.

Maandag 8 februari 2021, lezing door Dilara Bilgiç
De actualiteit van verkiezingen en 'fake nieuws'  kregen aandacht in de lezing van deze jonge filosofe. Zij ontleedde de actuele politiek door twee kampen te onderkennen. Enerzijds de Socraten die op basis van dialoog waarheid en werkelijkheid beschouwen en anderzijds de Retorici die het begrip waarheid bewust zo neerzetten.
Haar lezing is terug te kijken op: https://www.youtube.com/watch?v=jLrOnzm6z_8

Maandag 18 januari 2021, lezing door Rob Compaijen
Wat betekent het volgens Kierkegaard om mens te zijn? Deze vraag stond centraal in de lezing van Rob Compaijen. Hij slaagde er in om deze als moeilijk ervaren filosoof glashelder uit te leggen. Kierkegaards ethiek verbindt klassieke en moderne elementen. Datgene wat er al in zit, kan er in het leven uitkomen. Zijn presentatie is op te vragen via een mail aan infofilocz@gmail.com.